Contact

Magazin agricol

Placeholder

Ingrasamant foliar Foliq Universal

Avantajele utilizării:

  • Influență pozitivă asupra diviziunii și creșterii celulelor
  • Stimularea acumulării de zahăr, o mai bună înflorire și producție de fructe.
  • O eficiență mai bună a fotosintezei, a proceselor de transformare a carbohidraților și proteinelor și de respirație a plantei, datorită formei de azot ușor asimilabil.
  • Determină o creștere a producției și îmbunătățește calitatea acesteia.
Category: .

FoliQ® N Universal este un îngrășământ universal, care poate fi aplicat practic la toate tipurile de culturi. El rezolvă deficitul de microelemente și aprovizionează plantele cu macroelemente de bază.

Produsul este ideal pentru stimularea creșterii și dezvoltării plantelor, valorificând efectul de stimulare fiziologică a plantelor prin alimentarea acestora cu NPK prin frunze, și în același timp, sporind absorbția substanțelor nutritive de către rădăcini.

Avantajele îngrășământului

  • Compozițiaperfectechilibrată acomponentelor are dreptrezultat un nivel ridicat deasimilare și o completarerapidă adeficiențelor.
  • Conținutul bogatși variatpermiteintervențiaperfectă îndiferite tipurideculturi.
  • pH-ulneutru sporește asimilareade componentemineraleși faciliteazăamestecareaîngrășământuluicu alte produsede protecție a plantelor.
  • Sistemul-tampon reglează și stabilizează suplimentar lichidul în timpul lucrului.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ingrasamant foliar Foliq Universal”